GESE

Thiết Bị Quản Lý Tòa Nhà BMS Honeywell

Thiết Bị Quản Lý Tòa Nhà BMS Honeywell

GESE cung cấp thiết bị quản lý tòa nhà BMS honeywell. Bộ điều khiển DDC, modulelating, damper, controller, cảm biến sensor mực nước, nhiệt độ, độ ẩm, khói, gas,…