GESE

Dây nhiệt báo cháy Type LSZH Protectowire

Dây nhiệt báo cháy Type LSZH Protectowire

Dây nhiệt báo cháy Type LSZH Protectowire 155, 172, 190, 220, 280, 356 độ F, 68, 78, 88, 105, 138, 180 độ C