GESE

Công ty CP DVTM ĐIỆN TOÀN CẦU chuyên lắp đặt, cài đặt, bảo trì, cung cấp các thiết bị báo cháy, chữa cháy, hệ thống PA, Access control, Car parking, CCTV, BMS… của các hãng như: Notifier, System sensor, Honeywell, Johnson control, Ampac, Edwards, Simplex, Minimax, Hochiki, …

Thiết Bị Báo Cháy Notifier

Thiết Bị Báo Cháy Johnson Controls

Thiết Bị Báo Cháy Ampac

Thiết Bị Quản Lý Tòa Nhà BMS Honeywell