Giấy Xác Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Phòng Cháy Và Chữa Cháy Là gì?

Theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2023 bao gồm những ngành nghề như sau:

Tư vấn thiết kế ;
Tư vấn thẩm định;
Tư vấn giám sát;
Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật;
Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy;
Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;
Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;
Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện Cấp Giấy Xác Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Căn cứ theo nghị định số 136/2020/NĐ-CP  để được cấp giấy phép cần các yếu tố sau:

Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức   về  phòng cháy và chữa cháy.
Doanh nghiệp, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:
Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ   thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 47 Nghị định này.
Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy   và chữa cháy theo quy định tại Khoản 4 Điều 47 Nghị định này.
Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù   hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.
Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.
Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh thiết bị   PCCC
Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn chuyển giao   công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và   chữa cháy.
Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng   cháy và chữa cháy.
Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư  phòng cháy và chữa cháy.

Thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy (Mẫu PC21 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an);
Bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở;
Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;
Bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân;
Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Quý khách hàng có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy vui lòng liên hệ tới GESE để được hỗ trợ nhanh nhất!

gọi ngay: 033.729.6148 có zalo