Các Tiêu Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Năm 2023 được áp dụng trong phạm vi như sau:

I. TCVN 7568-29: 2023 Hệ thống báo cháy-Phần 29: Đầu báo cháy Video

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm và tính năng đầu báo cháy video (VFD), hoạt động trong quang phổ nhìn thấy được, để sử dụng trong phát hiện cháy tại các công trình (xem TCVN 7568-1/ISO 7240-1). Đối với VFD khác sử dụng trong điều kiện khác nhau, tiêu chuẩn có thể được tham khảo.
Đầu báo cháy video thiết kế cho dạng công trình cụ thể, đặc biệt (bao gồm các chức năng bổ sung hoặc nâng cao mà tiêu chuẩn này không xác định phương pháp kiểm tra hoặc đánh giá) nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này.

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có).
– TCVN 3223 (ISO 2560) – Que hàn điện dung cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp – Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung
– TCVN 4255 (IEC 60529) – Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)
– TCVN 5910 (ISO 209) – Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực – Thành phần hóa học và dạng sản phẩm – Phần 1: Thành phần hóa học
– TCVN 7592 (IEC 60064) – Bóng đèn có sợi đốt bằng vonfram dùng trong gia đình và chiếu sáng thông dụng tương tự – Yêu cầu chung về tính năng
– TCVN 7670 (IEC 60081) – Bóng đèn huỳnh quang hai đầu – Yêu cầu về tính năng
– TCVN 7699-1 (IEC 60068-1) – Thử nghiệm môi trường – Phần 1: Quy định chung và hướng dẫn
– TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2-1) – Thử nghiệm môi trường – Phần 2-1: Các thử nghiệm – Thử nghiệm A: Lạnh
– TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2-2) – Thử nghiệm môi trường – Phần 2-2: Các thử nghiệm – Thử nghiệm B: Nóng khô
– TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2-6) – Thử nghiệm môi trường – Phần 2-6: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Fc: Rung (hình sin)
TCVN 7569-29 : 2023
– TCVN 7699-2-27 (IEC 60068-2-27) – Thử nghiệm môi trường – Phần 2-27, Các thử nghiệm – Thử nghiệm Ea và hướng dẫn: Xóc
– TCVN 7699-2-42 (IEC 60068-2-42) – Thử nghiệm môi trường – Phần 2-42: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Kc: Thử nghiệm bằng lưu huỳnh đioxit đối với các tiếp điểm và mối nối.
– TCVN 7699-2-75 (IEC 60068-2-75) – Thử nghiệm môi trường – Phần 2-75: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Eh: Thử nghiệm búa
– TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78) – Thử nghiệm môi trường – Phần 2-78: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Cab: Nóng ẩm, không đổi
– IEC 62599-2, Hệ thống báo động – Phần 2: Khả năng tương thích điện từ – Yêu cầu miễn dịch đối với
các hệ thống báo cháy và an ninh

II. TCVN 13657:2023 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao- Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế và lắp đặt hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao cho nhà và công trình.

Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt cho đám cháy kim loại, cũng như các chất và vật liệu có hoạt tính hóa học mạnh, bao gồm:

– Các chất phản ứng với chất chữa cháy gây nổ (hợp chất nhôm, kim loại kiềm, …);

– Các chất phân hủy khi tương tác với chất chữa cháy và giải phóng các khí dễ cháy (hợp chất lithium, azide chì, hydrua nhôm, kẽm, magie, …);

– Các chất tương tác với chất chữa cháy có tác dụng tỏa nhiệt mạnh (axit sulfuric, titan clorua, …);

– Các chất tự cháy khi tiếp xúc với nước (natri hydrosulfite, …).

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có):

TCVN 10356:2017 Thép không gỉ Thành phần hóa học
TCVN 11244 (ISO 15614) Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn (tất cả các phần)
TCVN 5738:2021 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7336:2021 Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
TCVN 4878:2009 (ISO 3941 : 2007) Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy

III. TCVN 13927:2023 Phòng cháy chữa cháy- Phương tiện bảo vệ cá nhân- Dây cứu nạn, cứu hộ có độ giãn thấp

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, kỹ thuật, tính năng và thử nghiệm đối với dây cứu nạn, cứu hộ có độ giãn thấp cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu đối với các loại dây được thiết kế cho các hoạt động leo núi, cứu hộ dưới nước và những nơi có nhiệt độ quá cao.

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi bổ sung (nếu có).
ASTM E794-06:2012, Standard Test Method for Melting And Crystallization emperatures By Thermal Analysis (Phương pháp thử tiêu chuẩn cho nhiệt độ nóng chảy và kết tinh bằng phân tích nhiệt).

IV. TCVN 13926:2023 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống chữa cháy đóng gói (Package)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm hệ thống chữa cháy đóng gói với chất chữa cháy gốc nước đáp ứng các yêu cầu tại Điều 13 của tiêu chuẩn này.
Hệ thống chữa cháy đóng gói phù hợp lắp đặt cho các đối tượng sau quy định tại Phụ lục A tiêu chuẩn này

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 5738: Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7568: Hệ thống báo cháy
TCVN 7336: Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

V. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy

Các quy chuẩn này quy định các yêu cầu về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và quản lý về hoạt động kiểm định của các phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc danh mục phải kiểm định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật trước khi đưa vào lưu thông tại việt nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho phương tiện phòng cháy và chữa cháy nhập khẩu dưới dạng hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm,  hội chợ, hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh không tiêu thụ và sử dụng tại việt nam.

Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước, nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Cơ quan tổ chức có chức năng kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Cơ quan tổ chức  có liên quan về quản lý chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.