Top 10 Đầu Báo Được Các Dự Án Lớn Sử Dụng Nhất đến từ các hãng lớn như: Honeywell, Notifier, Johnson Controls, Ampac, System sensor

1. Đầu báo khói địa chỉ Notifier FSP-851

 • Đầu báo khói FSP-851 được sử dụng phổ biến các dự án lớn của Notifier, bao gồm nhiều nhà máy sản xuất như Trung quốc, Mexico, Ấn Độ.
 • Đầu báo khói FSP-851 thuộc dòng Onyx của notifier dùng cho các tủ báo cháy như:  Tủ báo cháy 1 loop NFS-320, Tủ báo cháy 2 loop NFS2-640, Tủ báo cháy 2 đến 10 loop NFS2-3030.

2. Đầu báo khói địa chỉ Notifier FSP-951, FSP-951H

 • Đầu báo khói FSP-951 dòng cao cấp hơn và cũng dần phổ biến cho dự án lớn của Notifier thay thế dần cho FSP-851, bao gồm nhiều nhà máy sản xuất như Trung quốc, Mexico, Ấn Độ.
 • Đầu báo khói FSP-951 thuộc dòng Onyx của notifier dùng cho các tủ báo cháy như:  Tủ báo cháy 1 loop NFS-320, Tủ báo cháy 2 loop NFS2-640, Tủ báo cháy 2 đến 10 loop NFS2-3030.

 

3. Đầu Báo Khói địa chỉ Johnson Controls 2951J

 • Đầu báo khói địa chỉ 2951J được sử dụng phổ biến các dự án lớn của Johnson Controls, bao gồm nhiều nhà máy sản xuất như Trung quốc, Mexico.
 • Đầu báo khói địa chỉ 2951J được dùng cho các tủ báo cháy như:  Tủ báo cháy 1 loop IFC-320, Tủ báo cháy 2 loop IFC2-640, Tủ báo cháy 2 đến 10 loop IFC2-3030.

4. Đầu Báo Khói Địa Chỉ ND-751P-E Notifier

 • Đầu Báo Khói Địa Chỉ ND-751P-E được sử dụng phổ biến các dự án vừa và nhỏ của Notifier, nhà máy sản xuất chủ yếu Trung quốc.
 • Đầu Báo Khói Địa Chỉ ND-751P-E được dùng cho tủ báo cháy N6000.

5. Đầu Báo Khói Thường 882 System Sensor

 • Đầu Báo Khói Thường 882 System Sensor thường được sử dụng cho các hệ địa chỉ của Notifier, Johnson Controls.
 • Đầu Báo Khói Thường 882 System Sensor có chi phí thấp lắp đặt cho 1 khu vực nhất định được giám sát bởi module giám sát đầu báo thường.

6. Đầu Báo Khói Địa Chỉ 55000-620AMP Ampac

 • Đầu Báo Khói Địa Chỉ 55000-620AMP Ampac thuộc dòng XP95  tương thích với các hệ thống và điều khiển Series 90, Discovery® và XPlorer
 • Đầu Báo Khói Địa Chỉ 55000-620AMP Ampac được dùng cho các tủ báo cháy như:  Tủ báo cháy FireFinder PLUS 1-8 loop.

7. Đầu Báo Khói Địa Chỉ 55000-600AMP Ampac

 • Đầu Báo Khói Địa Chỉ 55000-600AMP Ampac thuộc dòng XP95  tương thích với các hệ thống và điều khiển Series 90, Discovery® và XPlorer
 • Đầu Báo Khói Địa Chỉ 55000-600AMP Ampac được dùng cho các tủ báo cháy như:  Tủ báo cháy FireFinder PLUS 1-8 loop.

8. Đầu Báo Khói Địa Chỉ 4098-9714 Simplex

 • Đầu Báo Khói Địa Chỉ 4098-9714 Simplex thuộc dòng báo cháy Simplex của Johnson Controls.
 • Đầu Báo Khói Địa Chỉ 4098-9714 Simplex được sử dụng cho các dự án vừa và nhỏ.

9. Đầu Báo Khói thường 55000-317AMP Ampac 

 • Đầu Báo Khói thường 55000-317AMP Ampac thường được sử dụng cho các hệ địa chỉ của báo cháy Ampac

10. Đầu báo cháy khói địa chỉ SIGA-PD UTC Carrier EDWARD EST

 • Đầu báo cháy khói địa chỉ SIGA-PD UTC Carrier EDWARD EST thuộc dòng địa chỉ của báo cháy Edwards.

Cần thêm thông tin các sản phẩm xin liên hệ: 033.729.6148 để được tư vấn và báo giá.