GESE

Tủ Báo Cháy Địa Chỉ simplex 4100ES

Mô tả

Tủ Báo Cháy Địa Chỉ simplex 4100ES

SIMPLEX 4100ES là tủ điều khiển báo cháy  địa chỉ hỗ trợ đến 2.500  địa chỉ, báo động hỏa hoạn và truyền thông bằng giọng nói khẩn cấp, và hoạt động nối mạng peer-to-peer. Với tính linh hoạt thiết kế mở rộng của nó, Simplex 4100ES là lựa chọn lý tưởng cho các cơ sở vừa và lớn và các mạng kiểu khuôn viên nhiều tòa nhà.